Anasayfa

 

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ VE LİSTESİ

PRİM TARİFE LİSTESİ-CETVELİ

KISIM VE BÖLÜMLER

A-TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

1-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

2-Ormancılık ve tomrukçuluk

3-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

5-Kömür ve Linyit Çıkartılması

6-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı

7-Metal Cevheri Madenciliği

8-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı

9-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri

C-İMALAT

10-Gıda ürünlerinin imalatı

11-İçeceklerin imalatı

12-Tütün ürünleri imalatı

13-Tekstil ürünlerinin imalatı

14-Giyim eşyalarının imalatı

15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

16-Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden  örülerek eşyaların imalatı

17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

24-Ana metal sanayii

25-Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

26-Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27-Elektrikli teçhizat imalatı

28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı

31-Mobilya imalatı

32-Diğer imalatlar

33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

D-ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

35-Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı

E-SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

36-Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

37-Kanalizasyon

38-Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı

39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri

F-İNŞAAT

41-Bina inşaatı

42-Bina dışı yapıların inşaatı

43-Özel inşaat faaliyetleri

G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

45-Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

46-Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç

47-Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

H- ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı

50-Su yolu taşımacılığı

51-Havayolu taşımacılığı

52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler

53-Posta ve kurye faaliyetleri

I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

55-Konaklama

56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

J-BİLGİ VE İLETİŞİM

58-Yayımcılık faaliyetleri

59-Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri

60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

61-Telekomünikasyon

62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63-Bilgi hizmet faaliyetleri

K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

64-Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri

65-Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları

66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler

L-GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

68-Gayrimenkul faaliyetleri

M-MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri

70-İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz

72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

73-Reklamcılık ve pazar araştırması

74-Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

75-Veterinerlik hizmetleri

N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

77-Kiralama ve leasing faaliyetleri

78-İstihdam faaliyetleri

79-Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler

80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri

81-Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri

82-Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri

O-EĞİTİM

85-Eğitim

P-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

86-İnsan sağlığı hizmetleri

87-Yatılı bakım faaliyetleri

88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler

Q-KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

90-Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri

91-Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler

92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

93-Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri

R-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri

95-Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı

96-Diğer hizmet faaliyetleri

S-HANE HALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANE HALKLARI TARAFINDAN KENDİ    KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ

97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri

98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış

     mal ve hizmetler

T-ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ

99-Uluslar arası örgütler ve  temsilciliklerinin faaliyetleri