Anasayfa

NACE Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

 

A

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

 

B

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

 

C

İMALAT

 

10

Gıda ürünlerinin imalatı

 

11

İçeceklerin imalatı

 

12

Tütün ürünleri imalatı

 

13

Tekstil ürünlerinin imalatı

 

14

Giyim eşyalarının imalatı

 

15

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

 

16

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı

 

17

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

 

18

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

 

19

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

 

20

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

 

21

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

 

22

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

 

23

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

 

24

Ana metal sanayii

 

25

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

 

26

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

 

27

Elektrikli teçhizat imalatı

 

28

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

 

29

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

 

30

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

 

31

Mobilya imalatı

 

32

Diğer imalatlar

 

33

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

 

D

ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

 

35

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı

 

E

SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

 

36

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

 

37

Kanalizasyon

 

38

Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı

 

39

İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri

 

F

İNŞAAT

 

41

Bina inşaatı

 

42

Bina dışı yapıların inşaatı

 

43

Özel inşaat faaliyetleri

 

G

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

 

45

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

 

46

Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

 

47

Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

 

H

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

 

49

Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı

 

50

Su yolu taşımacılığı

 

51

Hava yolu taşımacılığı

 

52

Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler

 

53

Posta ve kurye faaliyetleri

 

I

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

 

55

Konaklama

 

56

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

 

J

BİLGİ VE İLETİŞİM

 

58

Yayımcılık faaliyetleri

 

60

Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

 

61

Telekomünikasyon

 

62

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

 

K

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

 

64

Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

 

65

Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)

 

66

Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler

 

L

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

 

68

Gayrimenkul faaliyetleri

 

M

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

 

69

Hukuk ve muhasebe faaliyetleri

 

70

İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

 

71

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri

 

72

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

 

73

Reklamcılık ve piyasa araştırması

 

74

Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

75

Veterinerlik hizmetleri

 

N

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

 

77

Kiralama ve leasing faaliyetleri

 

78

İstihdam faaliyetleri

 

79

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

 

80

Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri

 

81

Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri

 

82

Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri

 

O

KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK

 

84

Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik

 

P

EĞİTİM

 

85

Eğitim

 

Q

İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

 

86

İnsan sağlığı hizmetleri

 

87

Yatılı bakım faaliyetleri

 

88

Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler

 

R

KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

 

90

Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri

 

91

Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler

 

92

Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

 

93

Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri

 

S

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

 

95

Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı

 

96

Diğer hizmet faaliyetleri

 

T

HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ

 

97

Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri

 

98

Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler

 

U

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ

 

99

Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

 

V

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.)

 

 

 

 

 

 

 

*Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında YönetmelikYönetmeliğin Ek-1’inin  “1. Asbest ile ilgili hükümler” başlığı altında yer alan hükümlere istinaden asbest  üretimi, ithali ve kullanılması yasaktır.                                                        (R.G.: 26.12.2008 / 27092 -Mükerrer)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)

 

xx

Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)

 

xx.x

Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)

 

xx.xx

Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu B1378kodlara karşılık gelir.

 

xx.xx.xx

Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.