Anasayfa

Binaların  yangından korunması hakkında yönetmelik başta olmak üzere ve iş güvenliği mevzuatı gereğince; iş yerlerinde acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale,koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağının gösterilmesi..

ve acil durum olmadan önce, işyeri çalışanlarının katkısı ile bilgili ve deneyimli uzman kişi veya kişilerce acil durum planlarının yazılı olarak hazırlanması, istenildiğinde bunların resmi kuruluşlara gösterilmesi, alarm ve tahliye denemelerinin periyodik olarak yapılması gerekmektedir.Acil durum planı hazırlanırken aşağıdaki aşamaların uygulanması gerekir.

 

1.Aşama:  Tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi

 2.Aşama:   Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması

 

3.Aşama:   Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi

 

4.AŞAMA:  Müdahale ve Acil durum tahliye yöntemlerinin oluşturulması

 

5.Aşama:,  Dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi