Anasayfa

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

ZİMMET TUTANAĞI -TAAHHÜTNAME

 

 

Adı Soyadı                       :

TC.                                  : 

Doğum Yeri ve Yılı           :

Görevi                             :                                         

                                                    6331 Sayılı Kanunun 19. Maddesi ile buna bağlı çıkarılan kişisel koruyucu donanımların işyerinde kullanılması hakkında yönetmeliğin kullanım kuralları başlıklı 8. maddesinin 2 ve 3 bentleri gereğince kişisel koruyucu eğitimini aldığımı, bunları doğru kullanacağımı, koruyacağımı, uygun yerlerde uygun şartlarda muhafaza edeceğimi, arızalanması halinda işverene bildireceğimi, arıza giderilmeden ve kontrolü yapılmadan kullanmayacağımı, temizlik ve bakımını yapacağım.

            Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları  ......./ ......./ 20….. tarihinde teslim aldım ve sahada kullanmadığım zaman oluşacak tehlikeler hakkında uyarıldım, aksi durumda 4857 sayılı iş kanunun ilgili maddesine  göre ceza-i yaptırımı,

              Kabul ve  taahüt ederim.        

                                                                                         

                                                                                                    İmza : ……………….

 

Cinsi

Adet

Cinsi

Adet

İş Ayakkabısı

 

İş Elbisesi

 

Reflektif Yelek

 

Toz Maskesi

 

Baret

 

Gaz Maskesi (Filtreli)

 

İş Gözlüğü

 

Oksijen. Maskesi

 

Yüz Maskesi

 

Kaynakçı Kolluğu

 

Kaynakçı Maskesi

 

Bileklik

 

Kaynakçı Başlığı

 

İş Eldiveni

 

Kulaklık

 

Kaynakçı Önlüğü

 

Kulak Tıkacı

 

Diğer(lütfen belirtiniz)

 

Emniyet Kemeri

 

 

 

 

 

 

TESLİM EDEN                                          TESLİM ALAN

 İŞVEREN                                                 ÇALIŞAN

ADI SOYADI :                                            ADI SOYADI                                  

İMZA                                                         İMZA