Anasayfa

                            ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK  BAKANLIĞINA

                                             (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL  MÜDÜRLÜĞÜNE )

                                                                                                        ANKARA

 

                           01.01.2016 tarihinden itibaren işyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin sürelerinin uzatılması durumunda;

                           a)OSGB’ler

                           b)Kurumlar

                           c)Yasal otorite

açısından birtakım sorunları beraberinde getirecektir. Şöyle ki;

                                    

                                               31.12.2015’e kadar                                         01.01.2016’dan itibaren

 

İ.H

İ.G.U

S.P

İ.H

İ.G.U

S.P

Az tehlikeli

9

6

6

5

10

10

Tehlikeli

6

8

9

10

20

15

Çok tehlikeli

8

12

12

15

40

20

 

 

                                                            Süreler arasındaki farklılık

 

İ.H

İ.G.U

 

Az tehlikeli

0,25

0,66.5

0,66

Tehlikeli

0,65

0,150

0,66

Çok tehlikeli

0,65

0,234

0,66

 

İşyeri hekimi az tehlikeli  ve tehlikeli işlerde 1/4 kadar süre artmış, tehlikeli ve çok tehlikeli de ise 0,60 sağlanmıştır.Bu şu demektir işyeri hekimi için alacağımız ücrette bu oranda artacaktır.

İş güvenliği süresi ise az tehlikeli de 0,66 artmış, tehlikeli de ise 1,5 kadar artma sağlanmış,çok tehlikeli de ise neredeyse 2,5 kadar artmıştır.

Diğer sağlık personelinde 0,66 artma olmuştur.

 

 

Bu durumda;

Yasal otorite açısından,

İsg hizmeti erişiminin sağlanması maliyetler açısından çok sıkıntı içinde iken tamamen içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.Sayın bakanımızın açıkladığı gibi 400.000 civarında bu  hizmeti almak zorunda olduğu halde almayan işyerleri var.Bu hizmete erişimin daha kolay bir şekilde sağlanması için sürelerin uzatılması değil denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir.

Gerek işyeri hekimi temini açısından gerekse de maliyetler açısından bu sürenin uzatılmasının zaman açısından uygun olmadığını düşünmekteyiz.

En azından 400.000 civarında sistem dışında bulunan işyerlerinin sisteme dahil edilmesine kadar ötelenmesini talep etmekteyiz.

Ayrıca, bu sürelerin yeterli olduğu kanaatindeyim.Bu hizmeti uzun süre alan işyerlerinde belli bir zaman sonra yapılacak iş kalmamaktadır.

Belki bu hizmeti ilk  alacak  olanlar  için daha fazla süre verilerek giderek azaltılmak suretiyle kademeli bir uygulama olursa hem kaynak israfı hem de erişim kolaylığı sağlanmış olur.

                Osgb’ler açısından

Müşteri portföyünü oluşturmuş çalışmasına devam eden bütçe ve programını buna göre yapan  osgb’ler yeniden tekliflerle uğraşacak işverenler en ucuz fiyatı verenleri tercih ederek kırmızı osgb diye adlandırdığımız sadece fatura kesen osgb’ler devreye girerek kaliteyi düşürecek sağlıklı çalışan osgb’ler hizmet veremez olacaklardır.

                 Kurumlar açısından

 Kurumlar zaten yüksek maliyetlerden şikayet etmekte ve ödeme yapmamaktadırlar.Bu durumda ucuz fiyat veren kırmızı osgb’ler tercih edilerek sistem kilitlenecektir.

                    Yukarıda izah edildiği gibi bu sürelerin değiştirilmesi kaliteyi artırmayacak bilakis fiyat rekabetinden dolayı kaliteyi düşürecek, iş sağlığı ve güvenliğine erişimi zorlaştıracak,bu hizmeti sunan ve tahsilat sıkıntısı çeken osgb’leri daha zor duruma sokacak işverenlere külfet getireceğinden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almamak için yollar aranacak veya sadece belge üzerinden hizmet alıyormuş durumuna getirecektir.

                    Bakanlığımızın bu durumu göz önüne alarak düzenlemeyi yeniden gözden geçireceğine inancım tamdır.

 

                    Gereğinin yapılmasını arz ederiz.