Anasayfa

                                         ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK  BAKANLIĞI

                                        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                          ANKARA

Ekonominin daralma içinde olduğu bu günlerde maliyetleri düşürmenin yollarını aramakta iken 01.01.2016 tarihinden itibaren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının sürelerinin uzatılması dolayısıyla mevcut kalem maliyetimizin 1,5-2 kat civarında artırılmasına neden olacaktır.

Tehlikeli sınıfta 6 dakika olan işyeri hekimi 10 dakika, 8 dakika olan iş güvenliği uzmanı ise 20 dakikaya yükseltilecek  dolayısıyla maliyetler çok daha artacaktır.Bu hizmeti hiç almayan aynı sektörde hizmet veren firmalarla rekabet edemiyorken hiç rekabet şansımız kalmayacaktır.

Sayın Bakanımızın 456.000  civarında işyerinin sistem dışında olduğunu izah etmişti.

En azından bunların sisteme dahil edilene kadar bu sürelerin mevcut şekilde kalmasını arz ederim.