Anasayfa

 

Kurumsal  Duyurularımız

Yetkili Biyokimya Ve Radyoloji Labratuarları

Bursa da  ISG alanında Tahlil ve Tetkik Yapabilecek Yetkili Kuruluşlar

İşe Giriş Periyodik Sağlık Muayenesi Raporu Alanların Dikkatine

Gezici Sağlık Araçları Hakkında

Bursa Yetkili Ortak Sağlık İş Güvenliği Listesi

İsg Hizmetlerinde Yeni Düzenlemenin Getireceği Sıkıntılar

Dilekçe Örnekleri

işyeri hekimliği Yönetmeliğinin 20.Maddesi İle İş güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinin 27.Maddesi Değişmiştir.Bakınız Mevzuat-Yönetmelikler

Tüm Duyurular

 

bursa osmangazi ortak sağlık hizmetleri işyeri hekimi istihdamı

 

İşletmenizin bulunduğu tehlike derecesine ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek işyeri hekimi istihdam etmekteyiz.

bursa iş yeri hekimliği

 

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

bursa iş yeri hekimliği

 

osmangaziosgb

bursa iş yeri hekimliği

 

Binaların  yangından korunması hakkında yönetmelik başta olmak üzere ve iş güvenliği mevzuatı gereğince; iş yerlerinde acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale,koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağının gösterilmesi..

bursa iş yeri hekimliği

 

Bursa Osmangazi Ortak Sağlık Ve Güvenlik Hizmetleri Eğitim

İşverenlerin, yasalarca öngörülen işçilere sağlık-güvenlik eğitimleri, o işyerinin özel koşullarını öne çıkaran bir eğitimdir. Bu yüzden, öncelikle iş yerinde, işçilerin sağlığını tehdit eden etmenler, kaza riskleri öncelikle değerlendirilmelidir.

bursa iş yeri hekimliği